Sem vložte podnadpis

Vypracování protokolu o stanovení vnějších vlivů

Každý objekt by měl mít protokol o stanovení vnějších vlivů. Na základě tohoto protokolu se stanovují druhy prostředí v daném objektu (například mokré prostředí nebo prostředí s nebezpečím výbuchu). Stanovení druhu prostředí vede k určení revizních lhůt.

Jak protokol získat?

Našim prvním doporučením je pokusit se získat protokol zdarma. Tento protokol by Vám měl předat původní majitel nebo provozovatel. V případě nového projektu byste ho měli dostat od stavební společnosti nebo jejich bezpečnostního technika.

Další možností je vypracování protokolu od externí společnosti jako jsme my. K tomu je potřeba sestavit odbornou komisi. Ta se zpravidla zkládá z:

  • bezpečnostního technika
  • revizního technika
  • druhého revizního technika
  • zástupce ze strany klienta, který je dobře obeznámen s objektem

Komise prohlédne kompletně celý objekt a k jednotlivým částem objektu přiřadí typ prostředí. Revizní technik poté vypracuje protokol o stanovení vnějších vlivů.

Výstřižek z protokolu o stanovení vnějších vlivů

Máte zájem o nezávaznou nabídku na vypracování protokolu o stanovení vnějších vlivů? Vyplňte níže uvedený formulář a obratem Vám zašleme cenovou kalkulaci.