Vypracování protokolu o stanovení vnějších vlivů

Návrh elektrického zařízení musí vycházet z vnějších vlivů, které na zařízení působí (dle ČSN 33 2000-1 ed.2.).

Tento návrh se stanoví protokolem o stanovení vnějších vlivů.

Na základě protokolu se dále stanovují lhůty pravidelých revizí, údržba el. zařízení a případná bezpečnostní opatření.

Jak protokol získat?

Našim prvním doporučením je pokusit se získat protokol zdarma. Protokol musí být nedílnou součástí předávací dokumentace, případně součástí technické zprávy.

Další možností je vypracování protokolu od externí společnosti jako jsme my. K tomu je potřeba sestavit odbornou komisi. Ta se zpravidla zkládá z:

  • hlavního inženýra projektu
  • projektanta/revizního technika částli elektro
  • specialista na požární bezpečnost
  • zástupce ze strany klienta, který je dobře obeznámen s objektem
  • další pracovníci dle pořeby, například: projektant MaR, projektant zdravotnické techniky, projektant vzduchotechniky

Revizní technik / projektant elektro zpracuje protokol na základě prohlídky objektu a poznatků od komise.

Protokol musí být uchován po dobu životnosti objektu, nebo do změny vyvolávající potřebu jeho znovu zapracování. V případě jakýchkoliv změn v určení užití prostor, ve stavební konstrukci volby materiálu, v dalším období stavební přípravy a vlastní stavby je nutno tento protokol doplnit nebo změnit.

Výstřižek z protokolu o stanovení vnějších vlivů

Realizované protokoly z poslední doby

Máte zájem o nezávaznou nabídku na vypracování protokolu o stanovení vnějších vlivů? Vyplňte níže uvedený formulář a obratem Vám zašleme cenovou kalkulaci. Případně volejte na +420 606 373 988.