Kontrola strojů

Kontrolu strojů

upřesňuje Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

V §4 článku 2 je uvedeno následující:

(1) Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem.

Lhůta pro kontrolu strojů:

(2) Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

(3) Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení.


Jak kontrola probíhá?

1) Nejprve je naším pracovníkem kontaktována pověřená osoba daného oddělení. Společně domluví vhodný termín revize.

2) Technik dorazí v předem stanovený čas a provede kontrolu strojů.

3) Klientovi je zaslaná zpráva o kontrole, jak elektronicky, tak poštou minimálně ve dvou vyhotoveních (záleží na požadavku klienta)

4) Zprávu o kontrole uložíme na náš server a termín příští kontroly zaneseme do databáze. V případě zájmu hlídáme klientovi příští termín kontroly, dle NV č.378/2001 Sb.

Realizované kontroly strojů z poslední doby

Máte zájem o nezávaznou nabídku na kontrolu strojů?

Vyplňte níže uvedený formulář a obratem Vám zašleme cenovou kalkulaci. Nebo zavolejte na +420 606 373 988.

Vaše údaje jsou použity pouze pro účely vypracování cenové nabídky a nejsou dále používany, dle směrnice GDPR.