Hromosvody

Zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny.

Revizi určují normy ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed. 2, ČSN EN 62 305 - 1,2,3,4,5

Pro aktivní hromosvod se uvádí francouzská norma NFC 17-102. Pro aktivní hromosvod v České republice neexistuje platná norma.

Jak probíhá revize hromosvodů?

1) Nejprve je naším pracovníkem kontaktována pověřená osoba daného oddělení. Společně domluví vhodný termín revize.

2) Technik dorazí v předem stanovený čas a provede revizi hromosvodu dle normy. Je potřeba zajistit dobrý přístup k hromosvodu, aby mohlo proběhnout měření.

3) Klientovi je zaslaná revizní zpráva (elektronicky a v tištěné podobě - dle požadavku klienta)

4) Revizní zprávu uložíme na náš server a termín revize zaneseme do databáze. V případě zájmu hlídáme klientovi příští termín revize dle normy ČSN.

Realizované revize hromosvodů z poslední doby

Máte zájem o nezávaznou nabídku na revizi hromosvodů?

Vyplňte níže uvedený formulář a obratem Vám zašleme cenovou kalkulaci. Nebo zavolejte na +420 606 373 988.

Vaše údaje jsou použity pouze pro účely vypracování cenové nabídky a nejsou dále používany, dle směrnice GDPR.

Termíny kontrol

Třída I:

budovy s vysoce náročnou výrobou, energetické zdroje, budovy s prostředím s nebezpečím výbuchu, provozovny s chemickou výrobou, nemocnice, jaderné elektrárny, automobilky, plynárny, vodárny, elektrárny, banky, stanice mobilních operátorů, řídící věže letiště, výpočetní centra

2 roky

Třída II:

supermarkety, muzea, rodinné domy s nadstandardní výbavou, školy, katedrály, prostory s nebezpečím požáru (zpracovatel dřeva, barev a laků, plastů), výškové stavby nad 100 m, operační a provozní pracoviště hasičů a policie, spediční sklady, akvaparky

2 roky

Třída III:

rodinné domy, administrativní budovy, obytné budovy, zemědělské stavby

4 roky


Třída IV:

budovy stojící v ochranném prostoru jiných objektů (bez vlastního hromosvodu), obyčejné sklady apod., stavby a haly bez výskytu osob a vnitřního vybavení

4 roky

Aktivní hromosvody

O termínech revizí u aktivních hrmosvodů a jejich použitelnosti se vedou u odborné veřejnosti diskuze. Česká norma přesný postup revize neupravuje. Používá se postup dle francouzské normy. U většiny našich klientů, kteří mají aktivní hromosvod provádíme revizi 1x za 2 roky.